Satış Sözleşmesi

Aşağıda web site kullanımına ilişkin sözleşme yer almaktadır. KULLANICI ve RİNGASOFT bu sözleşme gerekliliklerine uymak zorundadır.

1. TARAFLAR
Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde mukim RingaSoft Yazılım (iş bu protokolde kısaca “RİNGASOFT” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta web sitesinin kullanım hakkını satın alacak olan şahıs veya şirket (bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır) arasında yapılmış bir sözleşmedir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
a) RingaSoft hazır web paketinin kullanım hakkının (yalnızca RingaSoft sunucularında kullanılmak üzere) satın alınması için RingaSoft ile KULLANICI arasında yapılmış sözleşmedir.
b) Satın alma formunda belirtilen e-posta adresi, tebligat adresi olarak kabul edilir.
c) Bu sözleşme 8 ana madde olarak düzenlenmiştir.

Bu sözleşme, Web Sitesi’nin satın alınması ve kullanılması sırasında RİNGASOFT ile KULLANICI arasındaki ilişkiyi düzenler.

3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
Bu sözleşme, KULLANICININ RİNGASOFT sitesi üzerinden Satın Alma formunu doldurup onaylaması ile başlar ve KULLANICININ seçtiği alan adının altında Web Sitesi’nin kurulumunun yapılarak yayına girmesiyle geçerlilik kazanır ve 1 yıl boyunca devam eder. 1 yıl sonunda yıllık ücretini kullanıcı Web Sitesi’ni ringasoft.com adresinde bulunan Müşteri Paneli üzerinden Kredi Kartı ile yenilemişse veya RİNGASOFT hesabına Web Sitesi tutarını yatırılarak RİNGASOFT’A mail veya ödeme bildirim formu ile bilgi verilmişse sözleşme yenilenmiş sayılır.

4. ÜCRET VE ÖDEMELER
Sözleşmeye konu olan ilgili Web Sitesinin satış fiyatı ücreti satın alma formunun bulunduğu ilgili sayfada belirtilmiştir. Satın alınma tarihinden itibaren 5 yıl minimum fiyat garantisi vardır. Satın alma esnasında o anki bedeller üzerinden hesaplama yapılır ve KULLANICININ bu ücreti kredi kartı veya banka havalesi ile ödemesi sonucu 3 gün içerisinde Web Sitesi aktif edilir ve bunun sonrasında KULLANICIDAN sözleşmenin kapsadığı yıl için ilave bir ücret talep edilmez. Ücret, yıllık ödenmesi gereken alan adı, hosting, web sitesi, site içerik yönetim panelinin RİNGASOFT sunucuları üzerinde bir yıllık kullanım hakkını kapsayan ücrettir.

İptal Prosedürü
KULLANICI web sitesi siparişinin iptalini info@ringasoft.com adresinden talep edebilir. Eğer KULLANICI’nın farklı bir firmadan alınmış domaini mevcutsa sipariş iptal edilir. Domain de RİNGASOFT aracılığı ile tescil edilmişse sipariş iptali işlemi yapılmaz. Tahsis edilen alan adı ücreti, sunucu kullanım ücreti, tema lisansı, eklenti lisansları ve modül lisansları düşülerek kısmi iade gerçekleştirilir. Satın alınan ve tekrar satışı olmayan google adwords, facebook reklam, içerik yerleştirme hizmeti, logo tasarım hizmeti iptal ve iade edilmez.

5. HİZMET
a) RİNGASOFT tarafından kullanıcıya sunulan hosting alanına belirtilen 1(adet) domain DNS tanımlaması yapılır. Bu domain adının değiştirilmesi istenemez, bu alan bir başkasına satılamaz, kiralanamaz. Bir başkasının kullanımına sunulamaz.
b) KULLANICI Web Sitesi hizmeti alırken, RİNGASOFT sunucularındaki hosting sistemini, programları aynen kabul etmiş sayılır.
c) Ek hizmet alınmayan web sitesine veri girişi (bilgi, fotoğraf, ürün vb.) girişi 10 içeriğe kadar bizim tarafımızdan yapılır geri kalan eklemeleri KULLANICI tarafından yapılır.
ç) Web sitesi tasarımında KULLANICI, RİNGASOFT’un ücretsiz sunduğu temalardan birini seçerek kullanır. Tüm tasarım ve tema düzenlemeleri KULLANICI tarafından yapılır. Eğer kullanıcı yapamaz ise uzaktan destek verilir.
d) RİNGASOFT, kullanıcılara hafta içi mesai saatleri içinde WhatsAppla ve haftanın yedi günü e-posta ile teknik destek (soruların cevaplanması şeklinde) verir.
e) Uluslararası domain tescillerinde, http://www.onlinenic.com ve http://www.realtimeregister.com adresindeki şartlar ve kurallar geçerlidir. Müşteri tescil hizmeti alırken bu şartları kabul etmiş sayılır.
f) KULLANICI’ya tahsis edilen web alanı ve trafik limitlerinin aşılması durumunda ekstra alan, trafik veya özel sunucu belirlenen ücret karşılığında tahsis edilir.
g) Satın alınan ek hizmetler, 24 ile 48 saat arasında KULLANICI’ya teslim edilir..

6. TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI
a. KULLANICI, Web Sitesi’ni sözleşme süresi boyunca kullanma hakkına sahip olur. Web Sitesi’ni üçüncü şahıslara veya kuruluşlara devredemez, kiralayamaz ve satamaz.
b. KULLANICI, Web Sitesi’nde telif ve lisans haklarına muhalif program ve içerik yayınlanamaz. KULLANICI, Web Sitesi içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. KULLANICI, oluşturduğu içeriğin T.C. yasalarına aykırı olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İçeriğin aykırılığından doğabilecek aksaklıklarda RİNGASOFT hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
c. RİNGASOFT, KULLANICININ hizmetine sunduğu Web Sitesi’nin sözleşme süresi boyunca teknik aksaklıklar ve zaruretler dışında devamlılığını ve çalışabilirliğini taahhüt eder.
d. KULLANICI, Web Sitesi’ne yönelik talep ettiği taktirde RİNGASOFT talebi değerlendirerek yerine getirip getirmeyeceğine kendisi karar verir.
e. Web Sitesi sadece RİNGASOFT’un belirlediği sunucularda yayınlanır. KULLANICI istediği başka bir sunucuda Web Sitesi’nin yayınlanmasını talep edemez. RİNGASOFT, KULLANICIYA Yönetim Paneli şifreleri dışında ayrıca bir ftp şifresi ve ftp alanı tahsis etmez.
f. RİNGASOFT, sözleşme süresince KULLANICI sitesinin teknik zaruretler ve mücbir sebepler dışında her zaman ulaşılabilirliğini garanti eder.
g. KULLANICI, RİNGASOFT web paketlerini kullanarak yaptığı yayınların içerisinde porno içerikli resim, yazı, video vb. barındıramaz.
h. KULLANICI, Web Sitesi’ın en altında RİNGASOFT’un telif vb. haklarını hatırlatıcı yazı ya da logonun bulunmasını ve bu yazıya RİNGASOFT web sayfasına bağlantı verilmesini kabul eder. Telif yazısı ek hizmet alınarak kaldırılabilir.
i. RİNGASOFT, Web Sitesi ile ilgili değişiklikleri, gelişmeleri, yeni hizmet ve ürünleri hakkında açıklayıcı bilgileri Yönetim Panelleri aracılığıyla yapabilir.
j. KULLANICI, RİNGASOFT’un YANDEX aracılığıyla sunduğu e-posta sunucudan ve hesaplarından kötü amaçlı ve spam mail gönderemez.
k. RİNGASOFT, KULLANICI’nın mail hesaplarını kötü amaçlı kullandığını ve spam mail gönderdiğini belirlemesi durumunda e-posta hizmetini süresiz olarak kesme hakkına sahiptir. 1.500 adedin üzerinde açılacak mail hesapları özel sözleşme ile verilir.
l) RİNGASOFT, yüksek anlık trafiği olan, sistem kaynaklarını aşırı tüketen, saldırı alan web sitelerinin hizmetini durdurma hakkına sahiptir.
m. KULLANICI, Web sitesi üzerinde audio stream/video broadcast uygulamaları çalıştırılamaz, mp3 ve video dosyaları yüklenmesini talep edemez.
n. KULLANICI, Web sitesi üzerinde zararlı kod yayınlayamaz.

Mücbir Sebepler
Doğal afetler, yangın, terör, sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalık, tutukluluk, mevzuat tarafından getirilen yasaklamalar, wordpress kaynaklı sorunlar, büyük ekonomik krizler, iflas, donanımsal arızalar, Türk Telekom, diğer servis sağlayıcılar ve domain kayıt firmasından kaynaklanan teknik sorunlardır.

7. SÖZLEŞMENİN FESHİ
KULLANICI, kullanım süresi sonunda web sitesi hizmetini almak istemediği takdirde Web Sitesi’ni yenilemez ve sözleşme feshedilmiş sayılır.
KULLANICININ Web Sitesi’ni sözleşmeye aykırı bir biçimde kullanımının tespiti halinde RİNGASOFT sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde önceki dönemlere ait ödemeler KULLANICIYA iade edilmeyecektir.
RİNGASOFT, web sitesinin yayına başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık sürenin bitimine 1 ay kala KULLANICIYI bilgilendirir. Ayrıca RingaSoft e-mail aracılığıyla tebligat yaparak, bir sonraki döneme ait hizmetin süresinin uzaması ile ilgili hatırlatma maili gönderir. Hatırlatma mailinin teknik aksaklıklar nedeniyle KULLANICI’ya ulaşmamış olmasından dolayı KULLANICI, RİNGASOFT’dan hiç bir maddi (tazminat, zarar tazmini vb.) talepte bulunamaz. Ödemesi yapılmadığı için yenilenmeyen hizmetlere ait alan adlarının düşmesi durumunda KULLANICI, RİNGASOFT’dan hiç bir maddi (tazminat, zarar tazmini vb.) talepte bulunamaz.

8. CEZA
Bu sözleşme şartlarında olabilecek her türlü anlaşmazlıklarda İstanbul mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler.

Web Sitesi hazırlatıp teslim edildikten 5 iş günü içinde eksik ödemeyi yapmayanlar için süreç nasıl ilerliyor?

1-Web Sitesi ödemesi yapılmadığı zaman Theme Forest aracılığıyla sağlanan Tema, Modül ve Eklenti lisanları yapılmaz ve deneme süresi bittiğinde Web Sitesi kapatılır.
2-Ödenen %50 ücret için muhasebe departmanımız tarafından fatura kesilir ve fatura bize gönderilir.
3-WhatsApp konuşmaları (Mahkemede delil niteliği taşımaktadır) ve %50 ödenen ödeme faturası Avukatımız Sibel Hanıma teslim edilmektedir. Bundan sonra Avukatımız durumla ilgilenmektedir. Dava kaybedildiğinde Avukatlık ücretleri ve Dava masrafları dahil doğacak tazminatı ödemek zorunda olurlar.

Web Sitesi ödemesini uyarılara rağmen 5 iş günü geciktiren ancak Dava açılmadan ödeyenler için süreç nasıl ilerliyor?

1-Theme Forest aracılığıyla sağlanan lisanslar için ödeme yapılır.
2-Web Sitesi ayarları, kurulumu 3 iş günü içinde ek 100 TL karşılığında tekrar yapılır.
3-Web Sitesi için 1 yıl boyunca haftalık yedekleme avantajından yararlanamaz. Yedekleme istenirse ek ücret istenir.
4-Teknik Destek için WhatsApp hattımızı kullanamaz sadece Ticket sistemi ile destek isteyebilir.

İşbu sözleşme verilen hizmetin başlamasıyla geçerlilik kazanır.

Şimdi Başlayın

3 gün ücretsiz deneme hakkı kazanmak için lütfen formu doldurup gönderin.